Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2023, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als uw bv na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt zij het risico daarover 8% belastingrente in rekening gebracht te krijgen. Laat ook controleren of uw bv over 2022 voldoende vennootschapsbelasting heeft betaald. Misschien heeft uw bv het beter gedaan dan u begin 2022 had verwacht en is de winst over 2022 toch hoger uitgevallen. Verzoek dan om een aanvullende voorlopige aanslag of vraag uw adviseur om dat voor u te doen..

 Tip

Laat de voorlopige aanslag van uw bv controleren en voorkom dat zij vennootschapsbelasting moet bijbetalen, verhoogd met 8% belastingrente.