Laat uw voorlopige IB-aanslag controleren

Hebt u van de Belastingdienst een voorlopige aanslag of teruggaaf inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 2023 ontvangen? Laat deze dan goed controleren. De eindafrekening met de Belastingdienst vindt plaats na afloop van het jaar, wanneer u de aangifte inkomstenbelasting hebt ingediend. Hebt u dan te weinig inkomstenbelasting betaald of juist te veel teruggaaf gehad, dan moet u die belasting alsnog betalen. Verwacht u een wijziging in uw inkomen of in uw privéomstandigheden? Of heeft u een inkomen in de hoogste tariefschijf, waardoor u aanmerkelijk minder aftrek heeft dan voorheen? Laat dan uw voorlopige aanslag of teruggaaf 2023 controleren en zo nodig aanpassen.

Tip

Laat uw voorlopige teruggaaf of aanslag 2023 binnen 6 weken controleren, zodat nog tijdig bezwaar kan worden gemaakt, mocht dat nodig zijn.